תנאי השימוש באתר

כללי

אתר מכירה זה משמש אתר פירסום וחנות וירטואלית והינו בבעלות cakes & more ע.מ. 036523405 (להלן: “קייקס אנד מור”).

תנאי שימוש באתר

השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפייה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשר המשתמש כי קרא את תנאים אלה והוא מסכים לאמור בהם. אם אינך מסכים/ה לתנאים עליך להפסיק להשתמש באתר.

כל אדם שהנו מעל גיל 18, שברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל ובעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט רשאי לבצע פעולה באתר. קייקס אנד מור רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מסמך זה ו/או התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. הרוכשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאיו המעודכנים. האמור במסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

מדיניות

מחיר המוצרים והמשלוחים יכול להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של קייקס אנד מור, המחיר הקובע הוא זה המופיע באתר בעת ביצוע הזמנה.

קייקס אנד מור מתחייבת לטיב מוצריה ולטריותם. יש לשמור את המוצרים על פי ההוראות בעמוד המוצר כדי לא לפגוע בטעמו ואיכותו.

האיסוף הינו איסוף עצמי מגבעתיים ויש לבצע הזמנה כשלושה ימים מראש. המחירים כוללים מע”מ, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. במידה והתקבלה תלונה לגבי המוצר זכאי הרוכש לפנות בכתב אל קייקס אנד מור . מוסכם כי קייקס אנד מור תבדוק את התלונה ותהא רשאית לפצות את הרוכש על פי שיקול דעתה הבלעדי.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד וייתכנו שינויים קטנים. כל הזכויות בתמונות ובתכנים המופיעים באתר שמורות לקייקס אנד מור בלבד ואין לעשות בהן שימוש כלשהו.

אבטחת האתר

קייקס אנד מור אינה אחראית על טעויות הקלדה שמתבצעות על ידיי גולשי האתר בעת הקלדת פרטים כפי שנתבקשו על ידיי המערכת.

קייקס אנד מור לא תהיה אחראית במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית ונגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים.

הרכישה באתר באמצעות כרטיס אשראי מאובטחת.

קייקס אנד מור תהא רשאית לעשות בפרטים שמסר הרוכש שימוש לצורך דיוור ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות MMS, SMS, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב) של כל מידע הנוגע לקייקס אנד מור, למוצריה, להטבות הניתנות על ידה וכיו"ב וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

קייקס אנד מור משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי. הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.